NINJA

קוצץ נוטרי נינג'ה ULTRA BLEND דגם PS102

449

משתתף במבצעים אלו:
משלוחחינם

מוצר זה יסופק באספקה נפרדת תוך 7 ימי עסקים. לפרטים

0
תיאור המוצר

• קוצץ מזון, ובלנדר להכנת מזון, משקאות ושייקים בריאים לכל משפחה עם הפעלה בלחיצה אחת בעל 3 פעולות:סכין total crushing בעל 6 להבים לריסוק מרכיבים רבים עם מבנה ייחודי להכנת: מטבלים, חומוס, מרקים, סמוד'יס, ועוד.• סכין nutrient extraction לריסוק פירות ירקות וכל סוגי המזון במהירות גבוה של 20,000 rpm להכנת משקאות ושיקים בריאים • להב מיוחד להכנת בצק פריך ותערובות לקינוחים כגון: תערובת עוגיות ,בראוניז ובצק לפיצה• עוצמה גבוהה 700 וואט - מתאים לריסוק וטחינה של מוצרי מזון קשים וקרח.


ברקוד מוצר: 622356230537

מאפייני המוצר
הוראות שימוש: לקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצריםומהירים ובדקו את מרקם המזוןלטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורךזמן הפולסיםלכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולהבפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולותולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבלשלגמכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר,דגים, ירקות, גבינות ועודלמחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשובלהבים למהירות גבוההיש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכותNinja Ultra – קטנות כדי להתאימם לבעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר Prepוגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מלקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצריםומהירים ובדקו את מרקם המזוןלטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורךזמן הפולסיםלכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולהבפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולותולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבלשלגמכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר,דגים, ירקות, גבינות ועודלמחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשובלהבים למהירות גבוההיש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכותNinja Ultra – קטנות כדי להתאימם לבעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר Prepוגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מלקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצריםומהירים ובדקו את מרקם המזוןלטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורךזמן הפולסיםלכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולהבפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולותולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבלשלגמכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר,דגים, ירקות, גבינות ועודלמחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשובלהבים למהירות גבוההיש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכותNinja Ultra – קטנות כדי להתאימם לבעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר Prepוגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מלקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצריםומהירים ובדקו את מרקם המזוןלטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורךזמן הפולסיםלכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולהבפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולותולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבלשלגמכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר,דגים, ירקות, גבינות ועודלמחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשובלהבים למהירות גבוההיש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכותNinja Ultra – קטנות כדי להתאימם לבעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר Prepוגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מלקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצריםומהירים ובדקו את מרקם המזוןלטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורךזמן הפולסיםלכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולהבפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולותולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבלשלגמכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר,דגים, ירקות, גבינות ועודלמחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשובלהבים למהירות גבוההיש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכותNinja Ultra – קטנות כדי להתאימם לבעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר Prepוגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מלקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצריםומהירים ובדקו את מרקם המזוןלטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורךזמן הפולסיםלכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולהבפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולותולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבלשלגמכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר,דגים, ירקות, גבינות ועודלמחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשובלהבים למהירות גבוההיש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכותNinja Ultra – קטנות כדי להתאימם לבעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר Prepוגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מ אזהרה: אל תנסו להתקין את הלהבים על יחידתהמנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבותמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס. הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפניהעיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזקלכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהביםחדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכןאחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהביםעלול לגרום לסכנת חתכים.בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבהאת מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזהבציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולהלגרום לחתכים.אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנתמכלול הלהבים תחילה.אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנהבמקוםאל תנסו להתקין את הלהבים על יחידתהמנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבותמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס. הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפניהעיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזקלכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהביםחדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכןאחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהביםעלול לגרום לסכנת חתכים.בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבהאת מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזהבציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולהלגרום לחתכים.אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנתמכלול הלהבים תחילה.אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנהבמקוםאל תנסו להתקין את הלהבים על יחידתהמנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבותמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס. הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפניהעיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזקלכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהביםחדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכןאחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהביםעלול לגרום לסכנת חתכים.בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבהאת מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזהבציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולהלגרום לחתכים.אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנתמכלול הלהבים תחילה.אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנהבמקוםאל תנסו להתקין את הלהבים על יחידתהמנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבותמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס. הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפניהעיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזקלכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהביםחדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכןאחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהביםעלול לגרום לסכנת חתכים.בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבהאת מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזהבציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולהלגרום לחתכים.אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנתמכלול הלהבים תחילה.אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנהבמקוםאל תנסו להתקין את הלהבים על יחידתהמנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבותמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס. הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפניהעיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזקלכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהביםחדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכןאחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהביםעלול לגרום לסכנת חתכים.בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבהאת מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזהבציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולהלגרום לחתכים.אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנתמכלול הלהבים תחילה.אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנהבמקוםאל תנסו להתקין את הלהבים על יחידתהמנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבותמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס. הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפניהעיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזקלכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהביםחדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכןאחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהביםעלול לגרום לסכנת חתכים.בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבהאת מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזהבציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולהלגרום לחתכים.אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנתמכלול הלהבים תחילה.אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנהבמקום הספק: 700W דגם: PS102

מוצר מספק: שריג אלקטריק בעמ, טלפון: 1599-559966, כתובת מייל: service@sarig.com ועל אף הקבוע במדיניות המשלוחים של האתר, המוצרים יסופקו תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה

עלות שילוח מספק זה: ₪0

רכישת מוצרים מספק זה מעל ₪0 תקנה משלוח חינם מהספק

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ מקצועי ו/או תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

או התחברות באמצעות כתובת מייל וסיסמה

במידה ונרשמת בעבר לאפליקציית סופר-פארם ניתן להתחבר עם אותם פרטים

שכחתי סיסמה
שכחת סיסמה? לא נורא!

אנחנו נשלח לך אימייל שבו ניתן לבחור סיסמה חדשה (אם לא קיבלת את האימייל תוך מספר דקות, כדאי לבדוק בתיבת הספאם).

הודעה נשלחה לכתובת המייל שהזנת.

נא להקליק על הלינק בהודעת הדוא"ל שנשלחה אליך.

אנו מודים לך על הצטרפותך

נשלחת אליך עכשיו הודעת אישור לכתובת הדואר שציינת. יש להקליק על הקישור שבהודעה לאישור החשבון. במידה ולא תופיע ההודעה בדקות הקרובות, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל. קנייה נעימה באתר!

או הרשמה באמצעות כתובת מייל וסיסמה

במידה ונרשמת בעבר לאפליקציית סופר-פארם ניתן להתחבר עם אותם פרטים

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אני רוצה לקבל מסופר-פארם (ישראל) בע"מ ומחברת לייף סטייל – מועדון נאמנות לקוחות בע"מ, עדכון על הטבות, מבצעים ותזכורות על מוצרים שמעניינים אותי, באמצעות מייל, SMS או כל אמצעי תקשורת אחר
איפוס סיסמה

נא להזין סיסמה חדשה

איפוס סיסמה

נא להזין סיסמה חדשה