MORPHY RICHARDS

מיקסר מתקפל easy store דגם 48255

269

משתתף במבצעים אלו:
משלוחחינם

מוצר זה יסופק באספקה נפרדת תוך 7 ימי עסקים. לפרטים

0
תיאור המוצר

מיקסר מתקפל• 6 מהירויות,• קערת נירוסטה 3.5 ליטר• ייחודי! מתקפל בקלות לאחסון קל ונוח-חוסך מקום במטבח• כולל קופסת אחסון לאחסון נוח• כולל אביזרים נלווים: 2 מקצפים, 2 מערבלי בצק , 2 אביזרי ערבול.


ברקוד מוצר: 7290014173347

מאפייני המוצר
הוראות שימוש: סובב את בורר המהירות למצב " 0" חבר את כבל המיקסר לשקע חשמלי 220-240 וולט בחר את המהירות על ידי סיבוב כפתור בורר המהירותלהשגת התוצאות הטובות ביותר, עיין בטבלת המהירויות הנמצאת בחוברת זוהתחל את הערבול במהירות 1, ולאחר מכן הגבר את המהירות לפי הצורך, במהלך הערבולכאשר תהליך הערבול הושלם, סובב את כפתור בורר המהירות למצב " 0", הרם את אביזרי המיקסר מחוץ לקערה כאשר סיימת את השימוש במיקסר, וודא שבורר המהירות נמצא במצב " 0" בטרם ניתוק המיקסר מהחשמל הטה מעלה אתראש המיקסר, לחץ על כפתור ההוצאה / שחרור כדי לשחרר את אביזרי המיקסר במכשיר זה יש הגנה תרמיתבמקרה שהמכשיר מפסיק את פעולתי בעת שנוצר עומס כבד מידי, יש לחכות שהיחידה הראשית תתקרר ואז לנתק אתהמיקסר מהשקע המכשיר יפעל משוב ברגע ששוב יחובר לחשמלסובב את בורר המהירות למצב " 0" חבר את כבל המיקסר לשקע חשמלי 220-240 וולט בחר את המהירות על ידי סיבוב כפתור בורר המהירותלהשגת התוצאות הטובות ביותר, עיין בטבלת המהירויות הנמצאת בחוברת זוהתחל את הערבול במהירות 1, ולאחר מכן הגבר את המהירות לפי הצורך, במהלך הערבולכאשר תהליך הערבול הושלם, סובב את כפתור בורר המהירות למצב " 0", הרם את אביזרי המיקסר מחוץ לקערה כאשר סיימת את השימוש במיקסר, וודא שבורר המהירות נמצא במצב " 0" בטרם ניתוק המיקסר מהחשמל הטה מעלה אתראש המיקסר, לחץ על כפתור ההוצאה / שחרור כדי לשחרר את אביזרי המיקסר במכשיר זה יש הגנה תרמיתבמקרה שהמכשיר מפסיק את פעולתי בעת שנוצר עומס כבד מידי, יש לחכות שהיחידה הראשית תתקרר ואז לנתק אתהמיקסר מהשקע המכשיר יפעל משוב ברגע ששוב יחובר לחשמלסובב את בורר המהירות למצב " 0" חבר את כבל המיקסר לשקע חשמלי 220-240 וולט בחר את המהירות על ידי סיבוב כפתור בורר המהירותלהשגת התוצאות הטובות ביותר, עיין בטבלת המהירויות הנמצאת בחוברת זוהתחל את הערבול במהירות 1, ולאחר מכן הגבר את המהירות לפי הצורך, במהלך הערבולכאשר תהליך הערבול הושלם, סובב את כפתור בורר המהירות למצב " 0", הרם את אביזרי המיקסר מחוץ לקערה כאשר סיימת את השימוש במיקסר, וודא שבורר המהירות נמצא במצב " 0" בטרם ניתוק המיקסר מהחשמל הטה מעלה אתראש המיקסר, לחץ על כפתור ההוצאה / שחרור כדי לשחרר את אביזרי המיקסר במכשיר זה יש הגנה תרמיתבמקרה שהמכשיר מפסיק את פעולתי בעת שנוצר עומס כבד מידי, יש לחכות שהיחידה הראשית תתקרר ואז לנתק אתהמיקסר מהשקע המכשיר יפעל משוב ברגע ששוב יחובר לחשמלסובב את בורר המהירות למצב " 0" חבר את כבל המיקסר לשקע חשמלי 220-240 וולט בחר את המהירות על ידי סיבוב כפתור בורר המהירותלהשגת התוצאות הטובות ביותר, עיין בטבלת המהירויות הנמצאת בחוברת זוהתחל את הערבול במהירות 1, ולאחר מכן הגבר את המהירות לפי הצורך, במהלך הערבולכאשר תהליך הערבול הושלם, סובב את כפתור בורר המהירות למצב " 0", הרם את אביזרי המיקסר מחוץ לקערה כאשר סיימת את השימוש במיקסר, וודא שבורר המהירות נמצא במצב " 0" בטרם ניתוק המיקסר מהחשמל הטה מעלה אתראש המיקסר, לחץ על כפתור ההוצאה / שחרור כדי לשחרר את אביזרי המיקסר במכשיר זה יש הגנה תרמיתבמקרה שהמכשיר מפסיק את פעולתי בעת שנוצר עומס כבד מידי, יש לחכות שהיחידה הראשית תתקרר ואז לנתק אתהמיקסר מהשקע המכשיר יפעל משוב ברגע ששוב יחובר לחשמלסובב את בורר המהירות למצב " 0" חבר את כבל המיקסר לשקע חשמלי 220-240 וולט בחר את המהירות על ידי סיבוב כפתור בורר המהירותלהשגת התוצאות הטובות ביותר, עיין בטבלת המהירויות הנמצאת בחוברת זוהתחל את הערבול במהירות 1, ולאחר מכן הגבר את המהירות לפי הצורך, במהלך הערבולכאשר תהליך הערבול הושלם, סובב את כפתור בורר המהירות למצב " 0", הרם את אביזרי המיקסר מחוץ לקערה כאשר סיימת את השימוש במיקסר, וודא שבורר המהירות נמצא במצב " 0" בטרם ניתוק המיקסר מהחשמל הטה מעלה אתראש המיקסר, לחץ על כפתור ההוצאה / שחרור כדי לשחרר את אביזרי המיקסר במכשיר זה יש הגנה תרמיתבמקרה שהמכשיר מפסיק את פעולתי בעת שנוצר עומס כבד מידי, יש לחכות שהיחידה הראשית תתקרר ואז לנתק אתהמיקסר מהשקע המכשיר יפעל משוב ברגע ששוב יחובר לחשמלסובב את בורר המהירות למצב " 0" חבר את כבל המיקסר לשקע חשמלי 220-240 וולט בחר את המהירות על ידי סיבוב כפתור בורר המהירותלהשגת התוצאות הטובות ביותר, עיין בטבלת המהירויות הנמצאת בחוברת זוהתחל את הערבול במהירות 1, ולאחר מכן הגבר את המהירות לפי הצורך, במהלך הערבולכאשר תהליך הערבול הושלם, סובב את כפתור בורר המהירות למצב " 0", הרם את אביזרי המיקסר מחוץ לקערה כאשר סיימת את השימוש במיקסר, וודא שבורר המהירות נמצא במצב " 0" בטרם ניתוק המיקסר מהחשמל הטה מעלה אתראש המיקסר, לחץ על כפתור ההוצאה / שחרור כדי לשחרר את אביזרי המיקסר במכשיר זה יש הגנה תרמיתבמקרה שהמכשיר מפסיק את פעולתי בעת שנוצר עומס כבד מידי, יש לחכות שהיחידה הראשית תתקרר ואז לנתק אתהמיקסר מהשקע המכשיר יפעל משוב ברגע ששוב יחובר לחשמל אזהרה: לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ) 230 וולט(.שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ) 230 וולט(.שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ) 230 וולט(.שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ) 230 וולט(.שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ) 230 וולט(.שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ) 230 וולט(.שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.ילדים צריכים להיות בפיקוח בעת שימוש במכשיר ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר הספק: 300W דגם: 48255

מוצר מספק: שריג אלקטריק בעמ, טלפון: 1599-559966, כתובת מייל: service@sarig.com ועל אף הקבוע במדיניות המשלוחים של האתר, המוצרים יסופקו תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה

עלות שילוח מספק זה: ₪0

רכישת מוצרים מספק זה מעל ₪0 תקנה משלוח חינם מהספק

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ מקצועי ו/או תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

או התחברות באמצעות כתובת מייל וסיסמה

במידה ונרשמת בעבר לאפליקציית סופר-פארם ניתן להתחבר עם אותם פרטים

שכחתי סיסמה
שכחת סיסמה? לא נורא!

אנחנו נשלח לך אימייל שבו ניתן לבחור סיסמה חדשה (אם לא קיבלת את האימייל תוך מספר דקות, כדאי לבדוק בתיבת הספאם).

הודעה נשלחה לכתובת המייל שהזנת.

נא להקליק על הלינק בהודעת הדוא"ל שנשלחה אליך.

אנו מודים לך על הצטרפותך

נשלחת אליך עכשיו הודעת אישור לכתובת הדואר שציינת. יש להקליק על הקישור שבהודעה לאישור החשבון. במידה ולא תופיע ההודעה בדקות הקרובות, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל. קנייה נעימה באתר!

או הרשמה באמצעות כתובת מייל וסיסמה

במידה ונרשמת בעבר לאפליקציית סופר-פארם ניתן להתחבר עם אותם פרטים

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אני רוצה לקבל מסופר-פארם (ישראל) בע"מ ומחברת לייף סטייל – מועדון נאמנות לקוחות בע"מ, עדכון על הטבות, מבצעים ותזכורות על מוצרים שמעניינים אותי, באמצעות מייל, SMS או כל אמצעי תקשורת אחר
איפוס סיסמה

נא להזין סיסמה חדשה

איפוס סיסמה

נא להזין סיסמה חדשה